Najväčšia vínna pivnica v Pukanci

Južné svahy Štiavnických vrchov ponúkajú jedinečné podmienky na pestovanie hrozna.

Preto v Pukanci, v bývalej banskej štôlni, dorábame lahodné víno aj z najvyššie položených viníc na Slovensku.

Našou pýchou sú vína z Peseckej leánky, Norie, Frankovky modrej, ako aj vína z lokálnych samorodých odrôd.

 www.najpivnica.sk

FB 

0,00 €