Bylinky od Gitky

Naše rodinné bylinkovanie začalo pred 10. rokmi. Prvý rok sme mali v našej zahrade slez maurský a šalviu lekársku. Odovzdávali sme ich v sušenom stave do veĺkovýkupne. 

Ďalší rok sme sadili, aj zbierali bylinky pod vedením liečiteĺky Zuzky Tóthovej zo Zbrojníkov, a tak je tomu dodnes.

Zuzka nám zadáva zloženie bylinkových zmesí na riešenie diagnóz.

Robíme 12 druhov zmesí. Veĺkým prínosom pre nás je spolupráca s bylinkovou zahradou Valtice v Čechách. Dodávame im zelené bylinky, naše zmesi a spolupracovali sme s nimi pri organizovaní kurzov o bylinkách. 

Naše bylinky spríjemňuju ĺuďom život, pomáhajú im vyriešiť zdravotné problémy. A pestujeme ich samozrejme bez chémie.

Margita Némethová

0907 756 597

0,00 €