Trh sa koná každú sobotu. Za každého počasia. Zoznam farmárov na najbližší trh nájdete v piatok večer na našom FB

NOVINKA - HĽADAČKY

Malí producenti a farmári z lokality Tekov Hont 


Vás pozývajú na pravidelný sobotňajší
(7:30-11:30)
Gazdovský trh v Bátovciach

Prvý SLOW FOOD TRH ZEME NA Slovensku

Ako to začalo...

Gazdovský trh v Bátovciach vznikol na základe podnetu a snahy samotných farmárov a malých producentov, z ktorých väčšina je združená v Gazdovskom spolku Hont-Tekov, začiatkom leta 2019.

Od 2-týždňového intervalu sa behom roku dopracovali k pravidelnému sobotnému trhu. 

Gazdovské trhy pristúpili ku Kódexu potravinových trhov, ktorý pre trhy v Starej tržnici zostavil Slow Food Pressburg a spotrebiteľom tak vedia garantovať kvalitu predávaných produktov. Podstatu kódexu zapracovali do VZN o trhových miestach a trhového poriadku obce Bátovce. 

Základnými princípmi prevádzky potravinového trhu je predovšetkým dôkladný výber trhovníkov, kvalita a garantovaný (prevažne lokálny, regionálny, prípadne tuzemský) pôvod predávaných potravín, vysoká kultúra predaja a v neposlednom rade férový prístup k samotným predajcom. Na trhu sú jednoznačne preferovaní prvovýrobcovia, predajca musí byť priamo pestovateľ alebo výrobca potravín.

V nedeľu 22. 5.2022 Gazdovský trh Bátovce ako prvý na Slovensku oficiálne vstúpil do svetovej siete Mercati della Terra združenia Slow Food International. Dekrét bol odovzdaný na DEGUSTORIU 2022 organizátorke Monike Slížikovej a starostovi obce Bátovce, Petrovi Burčovi.

5-te výročie

Pred vyše piatimi rokmi začali členovia Gazdovského spolku Hont - Tekov rozmýšľať, ako dostať svoje kvalitné potraviny bližšie k širokej verejnosti priamo v mieste svojho pôsobenia. Na jar roku 2019 sa Gazdovský spolok zastúpený Marcelou Nemcovou požiadal o spoluprácu Obec Bátovce zastúpenú starostom Petrom Burčom a MAS - OZ Tekov Hont zastúpenú manažérkou Monikou Slížkovou. 

Všetky zastúpené strany videli v trhu miestnych výrobcov potravín potenciál rozvoja mikroregiónu a tak jednania netrvali dlho. Myšlienku podporilo aj Obecné zastupiteľstvo v Bátovciach, ktoré schválilo VZN ustanovuje trh. V sobotu 17. júna 2019 sa uskutočnil prvý Gazdovský trh v Bátovciach. Trh rýchlo prešiel od dvojtýždňového intervalu ku trhu každú sobotu a keďže bolo potrebné určiť smerovanie a zachovanie kvality trhu, organizátori pristúpili u Potravinovému kódexu Slow Food Pressburg. 

Snaha o vysokú úroveň trhu bola v máji 2022 odmenená pozvaním do svetovej siete Mercati della Terra (Trhov Zeme) združenia Slow Food International. Trh Bátovce je súčasťou platformy Náš trh, ktorá združuje trhy, ktoré prijali Kódex trhov Slow Food Pressburg. Za tých 5 rokov si organizátori a účastníci prešli všeličím. 

Zvládli aj pandémiu; po uvoľnení protipandemických opatrení dbali na dodržiavanie protipandemických opatrení, limitovaný počet a odstupy medzi účastníkmi. Trhovníci to zvládali za zimných mrazov a snehových metelíc, v horúčavách i v daždi. Dokazovali to aj vďaka dobrej atmosfére medzi účastníkmi trhu. 

Trh Bátovce sa stal obľúbeným zdrojom najkvalitnejších lokálnych potravín a získava si stále viac svojich zákazníkov a priaznivcov, bez ktorých by to nemalo zmysel. Trh Bátovce sa postupne stal miestom dobrých potravín a príjemných sobotných stretnutí. 

Ranná káva, raňajky a nákup domov , príjemné rozhovory medzi predajcami a kupujúcimi sú pravidelným spoločenským rituálom, na ktorý sa účastníci tešia. 

Piate výročie si pripomenuli aj krstom nového loga, ktoré rebrandoval a jedinečné remeselné autorské písmo vytvoril známy dizajnér Maroš Schmidt, riaditeľ Slovenského centra dizajnu. 

Starosta Peter Burčo pripomenul, že myšlienka trhu bola úspešná najmä vďaka spojeniu komunít a vyslovil vieru, že to tak bude aj v budúcnosti. Potom spoločne s Marošom Schmidtom ligo pokrstili štýlovo - lokálnou špecialitou, fermentovanou morušovou kombuchou. 

Organizátori veria, že sa každú sobotu uvidíme na tradičnom sobotňajšom Trhu Bátovce - Slow Food® Trh Zeme, kde môžete ochutnať a nakúpiť si čerstvé remeselné potraviny od miestnych gazdov a malých rodinných manufaktúr.

Zdroj: FB Obec Bátovce

Gazdovský Trh Zeme Bátovce s princípmi Slow Food


To najlepšie domáce, lokálne a poctivé na Váš stôl